Digitool® MX16a

12 472,56kr 9 978,05kr

Processor/mixer som kan styras av NEETS kontrollpaneler

Ordinarie ÅF-rabatt 20%
Logga in för att se pris
Artikelnr: 0014367620726 Kategorier: ,

The Digitool MX16, MX32 and Live are a family of digital audio processing units built on the rich history of the original Digitool MX and designed for the audio professional. These products have the power and flexibility to perform loudspeaker management functions in addition to matrix mixing, room combining and other audio processing functions for installed and portable sound systems. Each model features a full-color display screen, front navigation and editing controls, front panel input and output mute buttons and LED meters to simply configuration. They can also be configured using a Windows application via USB or Ethernet. Each analog input channel includes switchable 48V phantom power. Eight Control Voltage (CV) inputs are included, and can be programmed as level and mute controls per channel. RS-485 serial communication is provided for external control of level, mute and preset recall. An entire Ethernet control protocol is also available to allow external control via the Digitool’s Ethernet connection. Processing functions include full matrix routing and level control at each cross-point, input and output filters, crossover filters to the fourth order (including Butterworth, Bessel and Linkwitz-Riley alignments), delay up to 2.5 seconds on each input and output, gate and compressor on each input and compressor/limiter on each output, digitally controlled analog input and output level controls, four audio-triggered priority mute busses, automix capability and preset storage and recall.

Ytterligare information

Vikt 6,630 kg
Dimensioner 16,51 × 57,15 × 53,34 cm
Länk till tillverkare

https://peaveycommercialaudio.com/product/digitool-mx16/

Digitool MX16, MX32 och Live är en familj av digitala ljudenheter som bygger på den rika historien från den ursprungliga Digitool MX. Dessa produkter har kraften och flexibiliteten att utföra högtalarpocessering, matrisblandning, zon-mixning och andra ljudbehandlingsfunktioner för installerade och portabla ljudsystem.

Varje modell har en skärm i fullfärg, kontroll för navigering och redigering på frontpanelen, ingångs- och utgångs av/på-knappar och LED-mätare för att enkelt konfigurera enheten. De kan också konfigureras med en Windows-applikation via USB eller Ethernet. Varje analog ingångskanal har +48V fantommatning. Åtta ingångar för kontrollspänning (CV) kan programmeras som nivå- och mute-kontroller per kanal. RS-485 seriell kommunikation tillhandahålls för extern styrning av nivå, stänga av och förinställd återkallning. Ett Ethernet-kontrollprotokoll är också tillgängligt för att tillåta extern kontroll via Digitools Ethernet-anslutning.

Processorn inkluderar matris-routning och nivåstyrning vid varje tvärpunkt, ingångs- och utgångsfilter, delningsfilter till fjärde ordningen (inklusive Butterworth, Bessel och Linkwitz-Riley), delay upp till 2,5 sekunder på varje ingång och utgång, gate och kompressor på varje ingång och kompressor / limiter på varje utgång, digitalt styrda analoga ingångs- och utgångsnivåkontroller, fyra ljudutlösade mute bussar, automixfunktion och scenlagring och återkallning.