Integritetspolicy

Amplitude Audio, 2019-04-15

Allmänt

 

Amplitude Audio med org.nr 559138-4036 arbetar aktivt för att skydda individernas rättigheter och integritet i enlighet med Dataskyddslagen 1998 och Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). Denna sekretesspolicy ingår i våra användarvillkor, som även finns på vår hemsida.

 

Amplitude Audio behöver samla och använda viss information om individer. Dessa kan omfatta kunder, leverantörer, affärskontakter och andra personer som organisationen har ett förhållande till. Vi anser att det är viktigt att skydda våra kunders personuppgifter och är engagerade i detta. Denna policy förklarar hur vi kan samla in och behandla dina personuppgifter. Som registeransvarig har Amplitude Aduio åtagit sig att följa dataskyddslagen 1998 och GDPR.

 

Vår integritetspolicy säkerställer Amplitude Audio:

 

– Överensstämmer med dataskyddslag och god praxis

– Skyddar dina rättigheter och håller dina uppgifter säkra

– Är öppen om hur dina data lagras och bearbetas

– Skyddar mot dataöverträdelser

 
 

Samla och bearbeta information

 

Vi kan hämta personuppgifter från dig under någon av följande omständigheter:

– När du beställer via ditt personliga konto. Endast personer med konton kan köpa via webbplatsen.

– När du kontaktar oss direkt via webbplatsen via vårt chattsystem, kontakta formulär eller direkt e-post.

– Inlämning av någon form, till exempel vår adresslista eller kontoansökningsformulär.

 

Vi samlar inte onödiga data eller “särskilda kategorier av personuppgifter”, till exempel vårdregister eller kriminalregister. 

Vid inlämning av en ansökan att bli kreditkund så utför vi en kreditkontroll på din organisation eller företag. Meddelande om att detta har gjorts kommer ifrån vår kreditkontroll organisation, Credit Safe. 

 

Alla personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade måste vara korrekta och den registrerade måste ha full rätt att dela med sig av de personuppgifter som lämnats.

 

 
 

Användande av din personliga information

 

Personuppgifterna som Amplitude Audio har från våra kunder är nödvändiga för driften av vår verksamhet. Personuppgifter kommer att användas för följande ändamål och får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål:

– Att hjälpa personer att identifiera när de kontaktar oss.

– Att genomföra kundorder och leverera orderleveranser.

– Att direkt kontakta kunder för att diskutera order, beställ historia och försäljning.

– Att skicka marknadsförings email, om den registrerade uttryckligen samtyckt till det.

– Att genomföra interna recensioner och undersöka produkt popularitet och försäljning.

– Utför kreditkontroll på organisationer.

– Lista kunder som leverantör på Amplitude Audios hemsida

 

Amplitude Audio delar aldrig dina personliga uppgifter med någon tredje part utan att tidigare godkänna denna åtgärd med dig. 

 

I enlighet med dataskyddslagen så har vi vidtagit skyddsåtgärder för att skydda alla personuppgifter som innehas av Amplitude Audio. 

Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstöring av data.

 

Vi samlar endast den information som är absolut nödvändig för att bearbeta ditt konto som vår kund. Om uppgifter som ges eller erhållits är överdrivna för sådant ändamål, kommer de omedelbart att raderas eller förstöras.

 

E-post

Som tidigare sagt kan vi ibland maila dig om våra tjänster, erbjudanden och produkter. Vi behandlar endast din e-postinformation för marknadsföring enligt ditt uttryckliga tillstånd. Du kommer att ha möjlighet att välja bort marknadsföringskommunikation i varje e-post. Om du avregistrerar dina uppgifter kommer de att tas bort från vår marknadsföringsdatabas men kan fortfarande behållas för att bedriva verksamhet. Observera att du kan när som helst prenumerera på vår adresslista via vår hemsida.

 
 

Cookies

 

Vi kan från tid till annan används cookies på vår hemsida för att övervaka hur människor använder webbplatsen och tillåta fullständig funktion av alla sajtfunktioner. En cookie är en information som lagras på datorns hårddisk via din webbläsare, för att känna igen din webbläsare och som registrerar hur du har använt en webbplats. Om du inte vill att vi ska använda cookies kan du ställa in din webbläsare för att avvisa cookies eller att berätta när webbplatsen försöker lägga en cookie på din dator. 

 

Individens rättigheter

 

Alla personer som Amplitude Audio har uppgifter om har rätt att

– Fråga vilka uppgifter företaget har om dem och varför.

– Få tillgång till deras data.

– Förhindra behandlingen av deras data i syfte att direkt marknadsföra.

– Att inte uppgifter delas med någon tredje part som inte tidigare har överenskommits med individen.

– Avlägsnande och korrigering av eventuella felaktiga uppgifter om dem.

 
 

Under vissa omständigheter kan Amplitude Audio vara skyldig att lämna uppgifter till brottsbekämpande organ utan samtycke från den registrerade. Under dessa omständigheter kommer Amplitude Audio att avslöja begärda uppgifter, men vi kommer att se till att begäran är legitim och söka juridiska rådgivare vid behov.

 

Om du behöver dina uppgifter att uppdateras, vänligen kontakta info@amplitudeaudio.se och be om ett ändringsformulär tillsammans med en lämplig postadress, så skickar vi dig ett nytt formulär för att lista dina nya uppgifter. 

Alla ändringar kommer att göras inom 48 timmar efter mottagandet av detaljerna och alla uppgifter kommer att raderas eller förstöras.