Marani släpper en ny avancerad DSP som bjuder på deras nya teknik MIR – Marani Impulse Response. Det är ett delningsfilter med samma karaktäristik som LR 24 dB/oktav fast utan phase shift. Skillnaden mot att använda FIR-filter är ca 50% mindre delay.