Grattis! Du är bara ögonblick ifrån din femårsgaranti för Peavey och Crest Audio.

Ta en stund och läs de korta garantivillkoren nedan. När du är klar, kryssa i rutan och fyll i dina uppgifter. Då är du klar. Eftersom vi kommer att be dig om några personliga detaljer, om du vill veta hur vi tar hand om dem och hur vi använder dem, ta en titt på vår integritetspolicy.

Villkor för förlängd garanti:

Amplitude Audios 5-års förlängda PEAVEY / CREST AUDIO-garanti:

För att kvalificera dig för den förlängda garantin på din nya Peavey-produkt måste du registrera din produkt inom 12 månader efter ditt köp i formuläret nedan. Bekräfta att du har läst och förstått villkoren i garantin nedan innan du fortsätter.

Vad är den här garantin?

Denna utvidgade garanti är ett erbjudande från Amplitude Audio, Sveriges distributör av Peavey & Crest Audio. Denna garanti gäller endast under den period då Amplitude Audio fortsätter att vara den exklusiva distributören av Peavey & Crest Audio-produkter i Sverige. Den 36-månaders förlängda garantiperioden levereras inte eller stöds av Peavey Electronics USA eller några anslutna företag eller parter och anspråk kan inte göras mot dessa parter.

5-årsgarantin inkluderar perioden för din 24-månaders standard Peavey-garanti (24 månader + 36 månader förlängd) – och Crest Audio-standard 36-månadersgaranti (36 månader + 24 månader förlängd)

Hur länge varar denna garanti?

Vid registrering online är denna garanti giltig i totalt 5 år (60 månader) från det första inköpsdatumet, som visas på ditt ursprungliga inköpsbevis från den auktoriserade Peavey-återförsäljaren i Sverige, där du gjort ditt inköp. Din vanliga 24-månaders Peavey Electronics-garanti – eller – 36-månaders garanti för Crest Audio utgör två år – eller – tre år av denna totala femårsgaranti, i förekommande fall.

Vad denna garanti täcker:

Denna utvidgade garanti täcker bara defekter i material och utförande i Peavey & Crest Audio-produkter som köps och servas i Sverige.

Vad denna garanti inte täcker:

 • Skador orsakade av olycka, missbruk, felaktig installation eller drift, hyresoperationer, produktändringar eller försummelse;
 • Skador som uppstår under transporten;
 • Skador orsakade av reparation eller service utförd av personer som inte är godkända av Peavey;
 • Produkter på vilka serienumret har ändrats, avaktiverats eller tagits bort;
 • Produkter köpta begagnade, graderade eller B-lager;
 • Produkter som inte köpts från en auktoriserad Peavey-återförsäljare i Sverige.

Vem den här garantin skyddar

Denna garanti gäller endast den ursprungliga detaljhandelsköparen av produkten. Denna garanti kan inte överföras till efterföljande ägare.

Produkter som täcks av denna garanti:

Peavey: RBN, HISYS, SP, PVXP, PVX, PV, SSE Sanctuary, Quadra, WS, PHR, Elements C & M Series, Impulse, Versarray, QW Series,

Peavey Audio Processing: Digitool, PV Crossovers, PV Equalizers, VSX Audio Processors

Peavey Mixers: FX, PV, PVAT, XR series

Peavey Power Amps: PV, PVi, CS, PV, IPR

Crest Mixers: Tactus Control, Tactus Stage, Tactus FOH

Crest Power Amps: Pro-200, CC, Pro-Lite, CKD, CI, CPX, CM, CLh, PZS, IPA, UA, UMA, WMA.

Denna produktlista är korrekt i skrivande stund men kan ändras utan föregående meddelande.

Observera: Högtalare, band, membran, korgar, drivrutiner, membranersättningsutrustning och passiva övergångar INTE ingår i den förlängda garantiperioden. Dessa artiklar har en standard 12-månaders garantiperiod från ny. Reservdelar finns att köpa via Amplitude Audio.

Hur garantin fungerar:

År 1 – 2 (Peavey) / År 1 – 3 (Crest Audio):

Din återförsäljare kommer att administrera de första 24 månaderna / 36 månaderna av denna garanti. Återförsäljaren kommer att ta hand om ditt krav från början till slut. Vänligen kontakta butiken från vilken du köpte din produkt, och vid behov hjälper Amplitude Audio återförsäljaren att lösa eventuella problem.

År 3 – 5: (Peavey) / Years 3 – 5 (Crest Audio):

Amplitude Audio kommer att reparera eller byta ut (enligt vår bedömning) produkter som täcks av garantin utan kostnad för arbete eller material. Om en produkt kräver utbyte förbehåller vi oss rätten att ersätta med en renoverad enhet.

Om den garanterade produkten måste skickas till Amplitude Audio för garantiservice, måste konsumenten betala de ursprungliga förpacknings- och fraktkostnaderna. Dessa avgifter diskuteras under din första utredning med vår serviceavdelning.

Om nödvändiga reparationer bedöms täckas av garantin kommer Amplitude Audio att betala tillbaka fraktkostnader när artikeln har reparerats.

Om de nödvändiga reparationerna inte täcks av garantin måste konsumenten betala för returfraktkostnader.

Hur man får garantiservice

År 1 – 2 (Peavey) / År 1 – 3 (Crest Audio):

 • Kontakta återförsäljaren som du köpte din Peavey- eller Crest Audio-produkt från. Under denna första 24-månaders garantitid tar handlaren hand om ditt garantikrav. Se till att du har ditt “försäljningskvitto” eller ”köpbevis”.

År 3 – 5: (Peavey) / Years 3 – 5 (Crest Audio) (Din förlängda garantiperiod):

 • Ring Amplitude Audio på 0431-310010.
 • Vi kommer att bedöma skadan och försöka diagnostisera felet via telefon så bra vi kan och om produkten behöver returneras ordnas detta.
 • Du behöver lämplig förpackning för din produkt. Det är ditt ansvar att se till att den är ordentligt förpackad under transporten. Amplitude Audio ansvarar inte för föremål skadade under transporten på grund av otillräcklig förpackning. Vi kan tillhandahålla lämplig förpackning vid behov, vilket debiteras.
 • Vi kan mot ersättning ombesörja upphämtning av ditt förpackade objekt med hjälp av en auktoriserat budfirma (endast från Sverige). Denna kostnad och alla extra förpackningskostnader som du behöver behandlas medan du är i telefon.
 • Tillsammans med din produkt måste du också inkludera: En förklaring av alla fel; ditt köpbevis (en kopia är ok); ditt förlängda garantibevis; dina kontaktuppgifter inklusive e-postadress och telefonnummer.

Högtalare, band, membran, korgar, drivrutiner, membranersättningsutrustning och passiva övergångar ingår INTE i den förlängda garantiperioden. Dessa artiklar har en standardperiod på 12 månader.

Observera: Utelämnande av köpbevis och förlängd garantiregistrering och / eller otillräcklig information om det påstådda felet kommer att försena din tjänst och kan leda till att produkten returneras till dig utan service och på din bekostnad.

Begränsning av implicita garantier

ALLA IMPLICERADE GARANTIER, INKLUDERAT GARANTIER FÖR fullgod  handelskvalitet OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT syfte, är begränsade under varaktigheten till denna garantis längd.

Undantag från skadestånd

Amplitude Audio ANSVAR FÖR NÅGON DEFEKT PRODUKT är begränsat till reparation eller utbyte av produkten, enligt vår diskretion. OM VI VÄLJER ATT BYTA UT produkten, kan ersättningen vara en REPARERAD enhet. VARKEN Amplitude Audio ELLER PEAVEY USA SKAL STÅ ANSVARIG FÖR SKADOR BASERADE PÅ

NÄKOMHET, TILLVERKAN AV ANVÄNDNING, LÖSTA VINSTER, TAPA SPARNINGAR, SKADA PÅ ELLER ANDRA UTSTYR ELLER ANDRA PUNKTER PÅ ANVÄNDNINGSPLATSEN, ELLER ANNAN ANDRA SKADOR OCH ANDRA ANVÄNDNINGAR ELLER ANDRA ANVÄNDNINGAR , Även om AMPLITUDE AUDIO har gett råd om möjligheterna till sådana skador.

Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra lagstadgade rättigheter, som varierar från land till land.

Denna garanti gäller enligt Svensk lag.

Godkänn villkor

8 + 14 =